General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
184 3 Never
139 0 59 79 Never
130 0 46 84 Never
127 0 85 42 Never
140 0 55 85 Never
131 0 Never
129 0 56 72 Never
133 0 53 80 Never
133 0 Never
130 0 89 41 Never
135 2 65 69 Never
132 0 59 73 Never
135 0 58 77 Never
127 0 76 51 Never
127 0 67 60 Never
140 0 62 77 Never
139 3 57 81 Never
129 0 54 74 Never
137 0 56 81 Never
130 0 87 42 Never
137 2 55 81 Never
144 0 106 38 Never
131 0 93 37 Never
130 0 55 75 Never
134 0 67 67 Never
139 0 Never
145 0 105 40 Never
132 0 Never
145 0 Never
137 0 Never
154 1 Never
126 0 47 79 Never
131 0 88 42 Never
137 1 106 31 Never
134 0 58 76 Never
133 0 104 28 Never
139 0 Never
139 0 49 89 Never
135 1 54 80 Never
132 0 66 65 Never
130 0 71 59 Never
138 0 Never
127 0 Never
187 3 115 72 Never
138 1 76 62 Never
149 4 Never
127 0 92 35 Never
132 0 45 86 Never
127 0 105 21 Never
133 0 Never
137 0 107 29 Never
131 0 46 84 Never
136 0 108 27 Never
139 0 57 81 Never
136 0 Never
128 0 54 73 Never
139 0 94 44 Never
124 0 49 75 Never
133 0 61 72 Never
124 0 33 90 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ